Önemli Duyuru: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/12/2016 tarih ve 12233903-335.99-E.14123 sayılı izni doğrultusunda Şirket İşletme adımızın "QNB Finansportföy" olarak değiştirilmesine uygun görüş verilmiştir.

Önemli Duyuru: Sermaye Piyasası Kurulu’nun 20.02.2017 tarih ve 12233903-335.07-E.2237 sayılı izni ile Finans Portföy Yönetimi A.Ş.’nin Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-55.1 sayılı “Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği” 15. Maddesi çerçevesinde Finansbank AŞ ve Finans Yatırım Menkul Değerler AŞ ile acentelik ilişkisi tesis edilmesi uygun bulunmuştur.