Yatırım Fonları
Yatırım Fonu / Avantajları
Fon Alım Satım Esasları
Fon Fiyatları ve Getirileri
Yatırım Fonu Bülteni
Sürekli Bilgilendirme

Fon Alım Satım Esasları

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/08/2001 tarih ve Seri No: 17 sayılı tebliği uyarınca, likit fonlar hariç olmak üzere tüm A ve B tipi fonlarda ileri fiyatlama sistemine geçilmiştir. Buna göre sadece likit fonlar aynı gün, diğer fonlar en geç üç gün içinde hesabınıza geçer. Alım talimatları/talepleri karşılığı bloke edilen tutar, işlem gününe kadar likit fonda değerlendirilir.

A tipi fonlarda ileri fiyatlama yöntemi
A tipi yatırım fonlarında alım ve satım işlemleri talimat/talep verilerek yapılmaktadır. Tüm şubelerimizden, Internet ve Telefon bankacılığı aracılığı ile dilediğiniz saatte alım ve satım talimatı/talebi verebilirsiniz.

Gün içinde saat 13:30'a kadar verilen alım talimatları/talepleri, gün sonunda oluşacak olan fiyattan bir işgünü sonra gerçekleştirilir. Bu süre içerisinde verilen alım talimatı/talebi Finansbank A.Ş. B Tipi Likit Fon'da değerlendirilir.

Gün içinde saat 13:30'a kadar verilen satım talimatları/talepleri ise, gün sonunda oluşacak fiyattan iki işgünü sonra gerçekleştirilir.

Saat 13:30'dan sonra verilen alım ve satım talimatları/talepleri bir işgünü sonra verilmiş olarak kabul edilir.

(*) 13:30'a kadar girilen tüm A tipi fonların işlem gerçekleşme tarihleri:

Talimat/Talep Türü Gerçekleşme Tarihi
Alım T* + 1
Satım T* + 2
*T: Talimat/Talep Tarihi


B tipi fonlarda ileri fiyatlama yöntemi
Likit fon hariç tüm B tipi yatırım fonlarında alım ve satım işlemleri talimat/talep verilerek yapılmaktadır.

Tüm şubelerimizden, Internet, ATM ve Telefon Bankacılığı aracılığıyla gün içinde dilediğiniz saatte alım ve satım talimatı/talebi verebilirsiniz.

Gün içinde saat 13:30'a kadar verilen Finansbank A.Ş. B Tipi Değişken Fon ve Finansbank A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu satım talimatları/talepleri, gün sonunda oluşacak olan fiyattan bir iş günü sonra gerçekleştirilir. Bu süre içerisinde verilen alım talimatı/talebi Finansbank A.Ş. B Tipi Likit Fonda değerlendirilir.

Saat 13:30'dan sonra verilen alım ve satım talimatı/talebi bir iş günü sonra verilmiş olarak kabul edilir.

13:30'a kadar girilen B tipi Değişken Fon ve Tahvil ve Bono Fonu'nun işlem gerçekleşme tarihleri:

Talimat/Talep Türü Gerçekleşme Tarihi
Alım T* + 1
Satım T* + 1
*T: Talimat/Talep Tarihi